Kræft er en grufuld sygdom, som berører os alle. Desværre er tendensen, at flere får konstateret sygdommen, og hver dag rammes 48 danske mænd af kræft.

Hos LUND Engineers & Contractors A/S vil vi gerne være med til at støtte kampagnen ”MAND DET NYTTER” lanceret af Kræftens Bekæmpelse. Støtten går til forskning, forebyggelse og støtte til de pårørende. Kampagnen løber de næste 6mdr. hvor fokus denne gang er rettet mod mændene- som jo ikke altid er lige gode til at svinge forbi lægen.

Vi håber hermed, at kunne være med til at gøre en forskel i kampen for overlevelse og mænds helbred.