ATEX

ATEX står for ”ATmosphére EXplosive”, som på dansk betyder eksplosiv atmosfære.

Begrebet ATEX anvendes på en potentielt eksplosiv atmosfære, som eksisterer, når en blanding af luftgasser, dampe eller støv indgår i en forbindelse, som kan antændes under visse forhold i arbejdsprocessen.

Virksomheder, som har at gøre med brandfarlige gasser, væsker eller andre farlige stoffer skal derfor forberede et såkaldt Eksplosionsbeskyttelsesdokument (Explosion Protection Document) som en del af deres sikkerhedsdokumentation.

Vi har en meget omfattende viden om relevante nationale og internationale standarder og kan yde værdifuld assistance til vores kunder.

ATEX – obligatorisk i EU
DotBlue assisterer med forberedelsen og opdateringen af den obligatoriske ATEX-dokumentation angående blandt andet:

  • Eksplosionsrisici

  • Gasspredningsanalyser

  • Overholdelse af relevante direktiver

  • Foranstaltninger, som skal forhindre eksplosioner

  • Driftsforhold

Undgå uheld
Al udstyr, som skal installeres eller betjenes i en klassificeret EX-zone skal designes i overensstemmelse hermed for at sikre, at udstyret i sig selv ikke kan være antændingskilde. DotBlue besidder den nødvendige viden og erfaring til at assistere dig med forskellige slags beskyttelsesmetoder og -principper for at forsikre, at det EX-klassificerede udstyr overholder relevante krav.

Hos DotBlue påtager vi os også dialogen med det bemyndigende organ for at få de nødvendige godkendelser.

Typiske standarder
IEC 60079, EN 50495, IEC 13463, API RP 505, NFPA 70, IP15.

I DotBlue har vi aktivt valgt at være med til udviklingen af Functional Safety standarderne. For at være endnu bedre rustet, er vi bl.a. også i Dansk Standard udvalget S-531, som omhandler eksplosive atmosfærer i relation til ATEX-direktiverne.

Kontakt os

Benyt vores kontaktformular og hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig med værdiskabende teknisk sikkerhed.

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.