Myndighedskrav

At arbejde med maskin- eller processikkerhed kan være meget udfordrende på grund af de nationale og internationale lovkrav.

Direktiver kan ændres, og krav ændrer sig hermed. DotBlue har en dybtgående viden om nationale og internationale standarder og direktiver. Vi tilbyder kvalificerede og up-to-date ydelser til vores kunder, så de opfylder Seveso-direktivet, også henvist til som COMAH (Control of Major Accident Hazards).

Seveso / COMAH 
Seveso-direktivet gælder for alle virksomheder, som behandler eller opbevarer farlige stoffer. Disse er delt op i to kategorier, afhængig af mængden af farlige stoffer: den lave (under 50 tons) og den høje (over 200 tons).

Farlige stoffer kan også være af oxiderende, eksplosiv eller brandfarlig karakter. Når en virksomhed har at gøre med sådanne substanser, skal de lokale myndigheder konsulteres.

Sikkerhedsbarrierer
Uheld forekommer, men konsekvenserne af dem kan begrænses ved at implementere omhyggeligt definerede sikkerhedsbarrierer.

Sikkerhedsbarrierer kan være:

  • Passive barrierer så som diger og brandmure osv.

  • Aktive barrierer, som er tekniske systemer, der kan spore risikable situationer og er i stand til at definere den rette handling og udføre den inden for en givet tidsramme.

  • Delvist aktive barrierer, som er afhængige af ret handling fra operatøren. Her skal menneskelige faktorer (the Human Factor) medtænkes.

Vores specialister hjælper vores kunder med evaluering og forbedring af forskellige aspekter af sikkerhedsfarer, så som tekniske og organisatoriske, men også med indvirkningen af menneskelige fejl og eksterne faktorer.

Dette for at sikre, at myndighedskravene er overholdt og dokumenteret.

Spredning af gas
Ved at bruge softwaren Phast (program som simulerer gasdispersion), kan man analysere en lækage både vedrørende væskespild samt fordampningsskyens spredning (brandfarlig/giftig). Fordampningsskyen kan sprede sig inden for virksomhedens perimeter. Indvirkningen på en eventuel tredjepart i området kan også blive analyseret.

Resultaterne af analysen udgør et værdifuldt grundlag for at definere supplerende sikkerhedsbarrierer og typiske sikkerhedssystemer, samt for at forbedre gassporingsanlæg.

Kontakt os

Benyt vores kontaktformular og hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig med værdiskabende teknisk sikkerhed.

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.