Karin Madsen er fast tilknyttet Shell Raffinaderiet i Fredericia og er med hendes tilgang til detaljerne, blevet en uvurderlig ressource i håndteringen af dokumentation og tegningsdokumenter i AutoCAD.

Karin er – udover at være en enorm dygtig Teknisk Assistent – vores allesammen’s rejseleksikon! Det er altid super spændende at følge med i de mange ture – eller få tips til ens egne drømme.

Karin går til verden og til alle mennesker omkring hende med smil, varme samt stor åbenhed og nysgerrighed og det er en fornøjelse at have hende på holdet!

Læs mere om Karin – med hendes egne ord – her:

Sig hej til Karin Madsen
Jeg er uddannet teknisk tegner og som en del af LUND E&C, er jeg fast tilknyttet Shell Raffinaderiet i Fredericia, hvor jeg har min daglige gang som teknisk assistent. 

I min hverdag
Assisterer jeg med udarbejdelse af tegningsdokumenter, således at den dokumentation vi har på raffinaderiet svarer til virkeligheden ude på sitet. Tegningsopgaverne varierer meget og kan være alt fra udskiftning af beholdere, vekslere, flytning af tanke til ændring af rørføringer. Da opgaverne kommer fra mange forskellige ingeniører, så stille det typisk store krav til min viden og erfaring fra raffinaderiet samt at jeg i kraft af min uddannelse, kan tilpasse og efterberegne de oplysninger og symboler som ingeniørerne har anvendt.

Jeg går meget op i detaljerne, da det er afgørende, at der tages højde for korrekt udfærdigelse men også at opgaverne løses ud fra de særlige krav man har til projektudførsel på raffinaderiet, hvilket kræver et indgående kendskab til arbejdsgangene.

Hvorfor arbejder jeg i LUND E&C
Det gør jeg, fordi jeg får mulighed for at bruge min uddannelse og hele tiden bliver udfordret og lærer nye områder at kende. For mig var det ligeledes vigtigt, at jeg fik mulighed for at arbejde tæt på mit hjem, og hvor jeg fik stor medindflydelse på min arbejdsgang og arbejdstider. Fleksibilitet er afgørende, hvilket gør, at jeg kan yde mere effektivt.

På den sociale side, så sætter jeg stor pris på mine kolleger i LUND E&C og jeg ser altid frem til vi alle samles til firmatur.

Til trods for, at jeg i min dagligdag ikke sidder på kontoret i LUND E&C, så er jeg utrolig glad for vores ledelse, som altid er lyttende og tilstedeværende hvis dette kræves, det er rart at man ved, at ens firma er støttende, uanset at man måske ikke ser hinanden hver dag.

En sidste bemærkning
At rejse er at leve- og jeg lever for at rejse, hvilket jeg gør så ofte jeg overhovedet kan slippe afsted med ?