Sammen med ca. 40 andre med interesse i ATEX, deltog repræsentanter fra Global Functional Safety (GFS) ved Ex FORUM, som blev afholdt i starten af maj i Brøndby.

Indlæggene var af varierende længde og med fokus på meget forskellige sider af ATEX og tilgang til de tilhørende Direktiver.

Vi hørte blandt andet om, hvordan ATEX Direktivet 1999/92/EF i virkeligheden er et minimums-direktiv (overskriften), og at beslutninger baseret på brugen af Risikovurdering er meget unik for Europa.

Vi hørte også om design af spray dryers og brugen af de forskellige eksplosionsparametre for støv i designet, ligesom vi også fik en gennemgang af de mange standarder og ikke mindst: standardiseringsråd UL er en del af.

Som en krølle på halen fik vi lidt mere viden om OT eller Cyber Security, som sagtens kan relateres til ATEX, idet eksempelvis brugen af kontrolsystemet i ATEX regi, kan relatere sig til både Functional Safety – Equipment under Control (EUC) og Cyber Security – System under Consideration (SuC) – hvor kontrolsystemet altså et er system, som skal beskyttes mod udefrakommende. Dette er et krav i Direktivet.

Vi blev også bevidste om, at NIS2 formentlig bliver IT’s svar på GDPR, og at vi kan forvente os samme bødestørrelse og krav til håndtering. Det skal efter sigende være implementeret i 2023!

Sidst, men ikke mindst kom fokus på krav til kompetencer (i henhold til eksempelvis IEC 60079-14)! I Norge har man et andet syn på krav til kompetencer end vi eksempelvis har i Danmark. Her stilles eksempelvis krav til virksomheder om at registrere deres forskellige kompetencer. Det kunne være en elektriker-virksomhed, der skal registrere, hvorvidt man i virksomheden er trænet i Ex-installationer eller ej. Man kunne godt forestille sig, at det var noget vi kunne lære af i Danmark, og at det ville højst sandsynlig ændre på ulykkesstatistikken.

Alt i alt en spændende dag i gode omgivelser.

Tak til Tommy Gudmann, René Nielsen og Per Kragh for at facilitere dette arrangement og til DDV (den danske vedligeholdelsesforening) for at stå for det.