Møderne blev afholdt i samarbejde med virksomhederne Adding Engineering og GasDetect. På vores tur gennem landet har vi besøgt Ålborg, Middelbart og Glostrup.

De enkelte arrangementer har adresseret emner så som:

–          Funktionel Sikkerhed Introduktion til IEC 61508 – grundlæggende principper

–          Funktionel Sikkerhed Introduktion til IEC 61511 – Procesindustri

–          Revideret 2016-udgave af IEC 61551 (Rev. 2)

–          Risikovurdering og Gassporing

–          Funktionel Sikkerhed: hvilke standarder og retningslinjer kan anvendes

Vi er meget glade for, at så mange valgte at deltage i disse møder.

Derfor vil vi i efteråret 2016 afholde flere lignende gå-hjem-møder, eftersom vi kan se, der er behov for mere information om hvilke faktorer, der er indeholdt i principperne for funktionel sikkerhed. I efteråret vil vi blandt andet informere lidt mere om de nye foranstaltninger i ref. 2 i IEC 61511, se på de menneskelige faktorer i relation til risikovurdering og design af sikkerhedssystemer.