I november afholder GFS kurser i TÜV Funktionel Sikkerhed for ingeniører så vel som teknikere. Kurserne arrangeres i samarbejde med EFSTAS UK. Kurserne vil give deltagerne detaljeret viden om principperne og betingelserne for funktionel sikkerhed i overensstemmelse med IEC 61511.

Alle kurser afholdes på vores faciliteter i Glostrup, Danmark.

Desuden arrangerer GFS et antal gå-hjem-møder i løbet af oktober, november og december. Temaer som Menneskelige Faktorer under HAZOP-analyser, Funktionel Sikkerhed og ATEX samt den nye version af IEC 61511-ed2 vil blive præsenteret og diskuteret.