I forrige uge var der meget stille på kontoret. Flere af vores folk var nemlig rejst udenlands.

Nogle var i Norge på Risikovurderings-workshop, mens andre havde taget turen til Tyskland, for at deltage i det årlige TÜV Rheinland Symposium i Köln, hvor fokus udelukkende var på Functional Safety og Cyber Security. Her deltog ca. 200 Functional Safety Experter og Functional Safety Engineers med det formål at videns dele og netværke.

Symposiet bød på nogle spændende dage med mange gode præsentationer, faglige diskussioner og plads til netværk, og det var et par trætte folk vi fik hjem.

Selvom vi har travlt med mange spændende opgaver, så er det mindst lige så vigtigt at tage del i disse fora, så vi hele tiden er opdateret med den nyeste viden og udvikling.

Vi er glade for at have været blandt de heldige som fik adgang i år, og vi forventer, som hidtil, at deltage igen næste gang.