En utroligt spændende opgave er lige blevet udført. Resultatet blev følgende sikkerhedsdokumenter bestående af en rapport på 73 sider med 203 siders bilag, som i oktober kunne overleveres til en meget tilfreds kunde.

I 2016 trådte de to opdaterede Risikobekendtgørelser (MST BEK nr. 372 af 25. april 2016 og AT BEK nr. 370 af 19. april 2016) i kraft. Dette har betydet, at der nu og i fremtiden vil være et øget fokus på følgende, også for kolonne 2-virksomheder: dominoeffekten, åbenhed overfor offentligheden, klassificering af farlige kemiske stoffer, terrorsikring og ikke mindst konsekvensafstande. Som følge af dette vil det blive sværere og mere kompliceret for hver enkelt kolonnevirksomhed at gennemføre revurderinger af sikkerhedsdokumenter og -rapporter, fordi mange af de nye fokuspunkter kræver ekspertviden.

I denne sammenhæng betød det, at Global Functional Safety fik til opgave at revidere et sikkerhedsdokument for en kolonne 2-virksomhed med et stort oplag af giftige og brandfarlige kemikalier.

Opgaven blev udført i samarbejde med virksomheden, fordi en væsentlig del af procedurerne og ligeledes instruktioner har skullet opdateres. Desuden deltog virksomheden i høj grad i opdateringen af risikovurderingen.

I dette tilfælde betød det, at det var nødvendigt med en ny risikovurdering og opbygning af barrierediagrammer, fordi de tidligere var forældet på grund af ombygning. Det er et krav, at disse revurderes som minimum hvert femte år.

Opgaven har desuden involveret god kommunikation og godt samarbejde med myndigheder så vel som eksterne eksperter.