Med udgangspunktet i LUND E&C’s mangeårige vision om at skabe sikre arbejdspladser og den teknologiske udvikling der er sket henover årene, har vi opdateret vores HSSE Forpligtelser & Politik.

Vores mål om ”0 ulykker” er af allerstørste betydning og fastholdes naturligvis, og er nu også – fuldt berettiget – kommet mere frem i lyset. Vores hidtidige indsats og stræben efter dette mål, er med et resultat vi kun kan være stolte af. Men det betyder ikke, at vi ikke fortsat skal holde fokus på lige præcis det.

Vi skal naturligvis også fortsat bidrage til det samfund vi er en del af, beskytte miljøet og vores ansatte mod unødig påvirkning samt respektere de parter som er involverede i vores arbejde.

Som et nyt punkt, og netop grundet den teknologiske udvikling, er Datasikkerhed og det væsentlige i at opretholde de fortrolige forhold vi har med vores ansatte og vores Kunder, derfor nu også blevet en del af vores HSSE Forpligtelser & Politik.

Samtidig har vi gjort det muligt – let og enkelt – at foretage en indberetning, såfremt der sker afvigelse fra vores HSSE Forpligtelser & Politik – i form af ulykker, nærved-hændelser, observationer, brud på datasikkerheden eller generel manglende overholdelse af politikken. Dette kan gøres i en formular direkte fra hjemmesiden: HSSE Politik | LUND E&C