Efter det seneste års ihærdige indsat, har GFS nu opnået at blive certificeret efter den internationale ISO 9001-standard. Det dokumenterer og sikrer, at vores rådgivnings- og konsulentydelser er af høj, ensartet kvalitet til glæde og gavn for både vores kunder, leverandør og ansatte.

Trods COVID-19 situationen landet over, blev GFS medarbejdere og ledelse i Januar 2021 auditeret af den akkrediterede certificeringsvirksomhed Bureau Veritas i 2 omgange: Indledende Audit og Hovedefterprøvningen.

Efter audit-sessionerne i Januar, kvitterede Bureau Veritas så den 20. April 2021 med det officielle certifikat, der dokumenterer, at GFS lever op til de omfattende krav og rammer, der kræves for at opnå en ISO 9001-certificering.

ISO 9001-certificeringen udført i samarbejde med ISO 9001 rådgiver Marit Beck Jørgensen fra MaritBeck samt Erhvervshus Midtjylland, og er en foreløbig kulmination på en stor arbejdsindsats for en styrket kvalitet, og indfrielsen af en ambitiøs målsætning som vi er meget stolte af.

Kort om ISO 9001:

ISO 9001 er et kvalitetsledelsessystem, som er anerkendt verden over, og som for mange vil være synonym med kvalitet, effektiv styring og dokumentation og dertil et struktureret og anerkendt værktøj i dialogen med Kunden. Erfaringerne viser, at ISO 9001 sikrer forbedret kvalitet i produkter og ydelser, og at certificerede virksomheder opnår bedre styring af de interne arbejdsprocesser. Standarden sikrer samtidigt, at vi hele tiden har fokus på at skabe forbedringer, blandt andet gennem åbenhed og systematik, både internt og i samarbejdet med de eksterne partnere.

ISO 9001 stiller krav til hele processen for rådgivningen: Fra opgaven tikker ind fra Kunden, over forventningsafstemning, gennemførelse og kvalitetssikring af produktet til leverance og offentliggørelse. Særligt er der stort fokus i forhold til kundekrav og –tilfredshed og til dokumentation af alle arbejdsgange, og systemet specificerer både kravene til implementering af nye arbejdsprocesser og til løbende vedligeholdelse og forbedring af virksomhedens kvalitetsledelse af rådgivningsaktiviteterne.