Nej, det er ikke Advanced Functional Safety, men det kunne godt være det. Functional Safety er meget mere end SIL og PFD som os teknikere har en tendens til at fokusere på, fordi det er dejligt målbart. Men hvis man vil overholde EN61511, så er vejen mindst lige så vigtig som målet. Der er derfor nogle obligatoriske aktiviteter på vejen, inden man må sætte et anlæg i drift.

Formålet er at sikre at det er den rigtige beskyttelse der vælges og at alle farekilder er taget i betragtning.

Functional Safety Assessment (FSA) udføres af en gruppe bestående af en mindst senior kvalificeret person der ikke har deltaget i designet, sammen med personer der tilsammen har ekspertise med design og drift af den aktuelle type systemer. De skal systematisk gennemgå projektet for at sikre sammenhængen mellem:

  • Projektgruppen: har de kvalifikationerne til opgaven,
  • Risikovurderingen: hvilke farer er der,
  • Barrierer: hvordan beskytter vi mod farerne,
  • SRS: hvad skal sikkerhedsfunktionerne leve op til,
  • Design af det overordnede sikkerhedssystem (SIS) og de enkelte sikkerhedsfunktioner (SIF),
  • Installation og test: virker det som designet,
  • Validering: lever det op til det der er brug for (SRS).

Mindstekravet er at man udfører en Functional Safety Assessment efter installation og test men inden faren er til stede (FSA 3), men det er normalt en god ide at udføre FSA 1 efter SRS er udarbejdet og FSA 2 efter design men inden installation startes. På den måde kan man fange fejl inden de bliver meget dyrere at rette.

I samarbejde med FSCPH ApS, har vi lavet en online præsentation som kort fortalt, giver dig en grundlæggende forståelse af begrebet Functional Safety Assessment.

Brug ca. 5 min. til at se præsentationen – Klik på dette link for at få gratis adgang