Set i lyset af, at der er øget fokus på online- og web-baserede løsninger, har vi øvet os og er klar til at kunne afholde og facilitere workshops via Microsoft Teams.

Den type workshops der kan afholdes som web-baseret løsning, kan f.eks. være en What if, HAZOP eller en LOPA, men også andre typer af workshops der kræver flere personers tilstedeværelse og input.

At kunne afholde og facilitere web-baserede workshops, har flere fordele. Blandt andet bliver planlægningen af workshoppen lettere – der er ikke længere tale om flere hele og lange dage taget ud af en i forvejen stram kalender. Det minimerer rejseaktiviteten for alle parter, hvilket gør workshoppen økonomisk mere rentabelt. Sidst men ikke mindst: så lever det op til Verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Det afgørende for succes med en web-baseret workshop er følgende:

  • Afgrænsning og gennemgang af dokumentation med deltagelse af både GFS (Facilitator) og Kunden (Procesansvarlig) i god tid inden workshoppens start
  • Deltagerantal skal begrænses til maksimalt 5 personer inklusive Facilitatoren. Evt. andre discipliner der måtte være behov for at inddrage, må være på ”ad hoc”
  • Længden på workshoppen er maksimalt 4-5 timer per dag – med gode pauser undervejs
  • God disciplin og forberedelse fra alle deltagerne inden workshoppens start
  • Fokus skal være på så få Noder / dele af anlægget eller processen som muligt ad gangen
  • Fornuftige ”Husregler” for den web-baserede workshop skal udarbejdes på forhånd

Det er altså muligt at afholde gode og konstruktive workshops uden at hele det tværfaglige team sidder i samme lokale. Det er dog vigtigt at pointere, at såfremt der er tale om komplekse systemer, hvor det er vigtigt at der deltager mange fagdiscipliner, så er en Face-2-Face workshop at foretrække.

Vi ser frem til at hjælpe dig og din virksomhed med en web-baseret workshop.

Se også videoen herunder hvor Rikke Lund Jensen, TÜV Rheinland FS Expert (PH&RA), fortæller som de forskellige fordele ved en web-baseret workshop.