Hvilke typer af opgaver udfører GFS – del 2

Global Functional Safety (GFS) udfører mange typer af opgaver – rigtig mange af dem baseret på Functional Safety (IEC 61508 og IEC 61511). Opgaverne er ikke begrænset til enkelte industrier, men spænder fra fødevarer- og til olie- og gasindustrien. Målet er det samme: at skabe sikre arbejdspladser.

Denne opgaver handler om at verificere, at designet og det faktisk indkøbte udstyr, lever op til de krav der er stillet ud fra de 3 første dele af Functional Safety livscyklussen, nemlig den kvalitative Risikovurdering ”Hazard and risk assessment”, den kvantitative Risikovurdering ”Allocation of safety functions to protection layers” og de deraf afledte designkrav opstillet i ”Safety requirement specification for the safety instrumented system”.

Altså, en beregning af, om sikkerhedsfunktionerne der lige nu er ved at blive bygget ind i et helt nyt anlæg et sted på Fyn, rent faktisk også lever op til de krav, som er stillet til dem.

Det er både et krav fra myndighederne, men også i henhold til Functional Safety standarderne, at denne verifikation kan dokumenteres inden ibrugtagning af nyt udstyr eller ny proces.

I denne specifikke opgave, er det Kunden der leverer Pålidelighedsdiagrammerne (Reliability Block Diagrams – RBD) hvor sammenhængen mellem eksempelvis sensoren – via en PLC eller et relæ – til eksempelvis den ventil der skal lukke (eller åbne) i en given risikofyldt situation. Andre gange, er det os, der udfærdiger dem på baggrund af eltegninger og P&ID’s.

Det er ligeledes Kunden, der i denne opgave har fremskaffet de relevante certifikater på de indgående komponenter. I andre tilfælde, vil det være os. Det er alt efter aftale og hvilke ressourcer Kunden selv har til dette.

Vi anvender altid relevant software for bedst mulige løsning af en opgave. I denne SIL verifikation bruger vi softwaret ExSILentia fra Exida.

Fordelen ved at anvende globalt anerkendte systemer skal naturligvis stadig ses i lyset af, at vores folk er TÜV Rheinland certificeret FS Engineers og FS Experts.

Har du også en verifikations-opgave, du gerne vil have support eller assistance til, så kontakt os her: