Hvilke typer af opgaver udfører GFS – del 1

Global Functional Safety (GFS) udfører mange typer af opgaver – rigtig mange af dem baseret på Functional Safety (IEC 61508 og IEC 61511). Når en Sikkerhedsrapport (Risikovirksomhed – kolonne 3 i henhold til Seveso-direktivet) skal opdateres hvert 5. år, så handler det også om Functional Safety.

I dette tilfælde, er GFS’s opgave at facilitere (og skrive) henholdsvis en kvalitativ Risikovurdering baseret på både HAZOP og What if metoderne og en kvantitativ Risikovurdering baseret på LOPA metoden. Der er her tale om de første 2 dele af Functional Safety livscyklussen, nemlig ”Hazard and risk assessment” og ”Allocation of safety functions to protection layers”.

Det er Kundens opgave at finde det allerbedste og fagligt dygtige team, der meget gerne skal kunne deltage på samtlige workshop-dage, samt planlægge og booke kalenderen i samarbejde med GFS.

Ligeledes i samarbejde med Kunden, fastsættes rammerne for opgaverne, opdelingen af processen for henholdsvis HAZOP og What if  og sidst men ikke mindst: opsætningen af Noder og Guideord (til HAZOP).

Henover det meste af efteråret er der således aftalt dage til workshops samt datoer for aflevering af henholdsvis den kvalitative og den kvantitative Risikovurderingsrapport som Kunden kan bruge i den opdaterede Sikkerhedsrapport.

I førnævnte opgave, er der tale om 2 anlæg, der på mange måder er sammenlignelige. Men her er det vigtigt som Facilitator, at holde ”tungen lige i munden” og ikke lade sig ”lokke” til at kopiere. Det er nemlig vores erfaring, at procesanlæg sjældent er så simple og ligetil, som de måske kan se ud til på papiret.

Har I brug for support eller hjælp til Risikovurdering af jeres procesanlæg, så find mere information lige her:

Hvis du vil blive bedre til at udføre eller deltage i en Risikovurdering?
– så har vi lavet et online kursus, der kan ses når det passer dig bedst!