Handelsbetingelser

1.   Generelle informationer

DotBlue A/S
Jepsersvej 5, DK-8700 Horsens

Telefon: +45 76 26 70 30
E-mail: contact@dotblue.dk
Website: www.dotblue.dk

CVR nr. DK-2538 5179

DotBlue A/S herefter benævnt som “DotBlue”, ”os”, “vi” og “vores”.

Har du brug for yderligere information om DotBlue eller vore events, er du velkommen til at kontakte vores administrations team via ovenstående kontaktinformationer.

2.   Accept

Køb hos DotBlue kan kun finde sted, hvis brugeren erklærer sig indforstået med vores Handelsbetingelser og Privatlivspolitik.

For at handle hos DotBlue skal brugeren være fyldt 18 år.

Ved accept accepteres betingelsernes i deres fulde udstrækning.

3.   Tilmelding

Tilmelding til fysiske event og arrangementer, samt online events og kurser arrangeret af DotBlue, kan ske på følgende måder:
·  www.dotblue.dk
·  E-mail: event@dotblue.dk

Arrangementer er åbne for tilmelding, indtil dagen før arrangementets afholdelse, eller ved udsolgt.

Enkelte arrangementer kan have særlig tilmeldingsfrist – i givet fald, vil det fremgå af arrangementets tilmeldingsside.

Online arrangementer eller kurser uden specifik afholdelses dato, kan tilmeldes frit i det omfang ydelsen leveres af DotBlue.

4.   Online kurser / Events

Adgang til online kurser eller andet digitalt indhold sker via et login, som fremsendes i en e-mail. Brugsretten er personlig og må kun anvendes til eget brug.

Adgang vil ske, efter betalingen er modtaget, hvorfor det anbefales at benytte betalingskort eller mobilepay for hurtigere adgang. Betaling vil først blive trukket på betalingskortet, når login oplysninger afsendes. Kvittering for købet tilsendes pr. e-mail.

DotBlue anvender software fra tredjepart til at administrere online portalen, som løbende bliver læst og logget. Der anvendes også cookies på hjemmesiden med det formål at kunne yde brugerne en bedre oplevelse. Ved køb af online kurser eller andet digitalt indhold samtykker brugeren DotBlue’s brug af sådan software.

Brugeren må ikke kopiere eller optage indhold som er tilgængeligt under kurset. Overtrædelser vil blive retsforfulgt.

Som forbruger har man normalt 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gælder dog ikke på samme måde ved levering af digitalt indhold, som de online kurser består af.

Når der bestilles et online kursus, frafalder retten til at fortryde købet, så snart udførelsen begyndes.

Alle rettigheder til online kurser og andre digitale produkter tilhører DotBlue og eventuelle samarbejdspartnere. Ved køb opnås alene brugsret til pågældende online kursus. Brugsretten er personlig. Online kurser må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Hvis vi registrerer at et login misbruges, forbeholder DotBlue sig retten til at blokere pågældende login uden forudgående varsel.

Online kurser må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt. Herunder må det særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med DotBlue’s virksomhed.

DotBlue forbeholder sig retten til at lave forbedringer, tilføjelser og foretage rettelser i udbudte online kurser og andet digitalt indhold løbende.

5.   Order & betaling

Når DotBlue har modtaget en ordre, får brugeren en ordrekopi per e-mail, hvoraf fremgår, hvilket arrangement og eventuelle tilvalg brugeren har fået tilbudt at købe og til hvilken pris.

Det anbefales, at man gemmer denne meddelelse, som er brugerens anmodning om tilbud.

Hvis der fortsat er ledig plads til det ønskede arrangement, med de ønskede tilvalg, modtager brugeren en ordrebekræftelse per e-mail, hvoraf det fremgår, at tilbuddet er accepteret.

DotBlue kan kun levere, så længe der er ledig plads på arrangementet og eventuelle tilvalg ikke er udsolgt. Bemærk derfor at endelig aftale om køb ikke er indgået, førend brugeren har modtaget ordrebekræftelse / kvittering fra DotBlue.

Registreringen af deltagere er personligt og kan ikke deles mellem andre.

Alle beløb er angivet i DKK. Danske kroner og er eksklusiv dansk moms (25%). Der pålægges dansk moms på deltagelse. Konferencer og lignende arrangementer med mulighed for køb af standpladser, vil også blive pålagt dansk moms for både danske og udenlandske virksomheder.

Følgende betalingsmuligheder er som oplyst herunder.

Betaling kan ske med faktura / bankoverførsel, hvor DotBlue fremsender faktura elektronisk (via e-mail).

EAN faktura kan kun benyttes af offentlige danske institutioner med oplyst EAN nummer.

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt.

Betalingsmåden “Efter aftale” kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt der i forvejen er indgået en betalingsaftale med DotBlue.

Betaling kan ske med VISA og Mastercard via vores webshop på en sikker forbindelse.

Ved betaling med kort vil din ordre blive tillagt et gebyr, der svarer til DotBlue’s omkostninger for håndtering af betalingen.

DotBlue trækker først betalingen, når ordren er godkendt og ordrebekræftelse / kvittering er afsendt.

6.   Annullering / Fortrydelsesret / Afbestilling / Refundering

DotBlue ønsker at alle kunder skal være tilfredse med deres køb. Hvis brugeren af en eller anden grund ikke er tilfreds med det / de bestilte arrangement(er) og/eller tilkøb, kan brugeren foretage en samlet afbestilling senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen- bemærk dette er kun gældende for køb som privatperson.

Bestillinger foretaget af en person, som i det væsentlige ved bestillingen handler inden for sit erhverv eller på vegne af en erhvervsdrivende, kan ikke afbestille den købte ydelse.

Bemærk, billetter til arrangementet kan ikke afbestilles/ændres eller refunderes fra 14 dage før arrangementets første afviklingsdag – dette gælder både for privatkøb samt B2B.

For at afbestille sit køb, skal man kontakte DotBlue via e-mail event@dotblue.dk og bede om bekræftelse af sin afbestilling. Afbestillingen / fortrydelsen anses for rettidigt modtaget, når DotBlue skriftligt har bekræftet afbestillingen. Endvidere skal der informeres om registreringsnummer samt kontonummer, så DotBlue kan tilbageføre eventuelle betaling. Al refundering udføres som bankoverførsel.

Alle ændringer herunder, fortrydelse, annullering samt afbestillinger bliver pålagt en 10 % administrationsgebyr.

I tilfælde af aflyst arrangement, vil det indbetalte beløb blive tilbageført.

Køb vedr. online kurser / event eller andet digitalt indhold, se afsnit 4.3 Fortrydelsesret ved levering af digitalt indhold.

7.   Indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger

De indtastede personoplysningerne lagres hos DotBlue, som i persondatalovens forstand også er dataansvarlig.

Du kan læse mere om DotBlue’s behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne her: Privatlivspolitik.

Ved at acceptere betingelserne gøres brugeren opmærksom på,

– at DotBlue videregiver de indtastede oplysninger* til foredragsholderen / foredragsholderne,

– at DotBlue videregiver de indtastede oplysninger* til andre eventdeltagere i form af udlevering af deltagerlister og lignende,

– at DotBlue videregiver de indtastede oplysninger* til de ansvarlige for lokationen,

– at DotBlue kan offentliggøre de indtastede oplysninger* på en offentlig tilgængelig deltagerliste, og

– at DotBlue lagrer de indtastede oplysninger*, som er indtastet eller på anden måde gjort tilgængelige i DotBlue’s system i forhold til arrangementet, i perioden frem til arrangementets afholdelse i overensstemmelse med Privatlivspolitikken og maksimalt 24 måneder efter arrangementets afholdelse.

De indtastede oplysninger er, set i forhold til DotBlue, at betragte som DotBlue’s eksklusive ejendom. Såfremt deltagere måtte have rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder i forhold til sådan information/data, er disse rettigheder DotBlue uvedkommende.

*De indtastede oplysninger = De oplysninger, som brugerne ved tilmelding til arrangementet bedes indtaste herunder om Fornavn, Efternavn, E-mail, Særlige kommentarer. Oplysningerne indsamles af DotBlue.

Brugerens personoplysninger er en forudsætning for brugerens tilmelding til arrangementet og efterfølgende administration af tilmelding.

8.   Ansvar

DotBlue er ikke ansvarlig for tab, tyveri eller følgeskader. Ligesom brugere / deltagere / udstillere selv er ansvarlige for at holde sig forsikret ved deltagelse i DotBlue´s arrangementer.

9.   Forbehold for ændringer

DotBlue tager forbehold for ændring af tid, sted, indhold samt prisfejl mv. som følge af valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

10.   Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale beskyttet af andre immaterielle rettigheder.

Brugere må alene benytte hjemmesiden i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver Dem. Enhver anden benyttelse kræver forudgående skriftlig tilladelse fra FSCPH.

Læse mere her: Ansvarsfraskrivelse

11.   Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til DotBlue via e-mail event@dotblue.dk.

I fald det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive klage til Center for klageløsning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt (se www.forbrug.dk), eller benytte EU-Kommissionens online klageportal som findes her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse.

Kontakt os

Benyt vores kontaktformular og hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig med værdiskabende teknisk sikkerhed.

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.