HSSE politik

Sundhed, sikkerhed & miljø – HSSE forpligtelser & politik

DotBlue’s HSSE forpligtelser & politik gælder for alt arbejde udført af DotBlue.

DotBlue arbejder i en risikofyldt branche og har derfor fokus på sikre arbejdspladser. I mange år har vi stræbt efter ”0 ulykker” og vores fokus på sikkerhed og nuværende indsats mod vores mål har givet et resultat vi er meget stolte af, og ønsker at opretholde ved nedenstående forpligtigelser.

Vi ønsker at levere rådgivningsydelser og leverancer af høj kvalitet til vores kunder, men vi ved også, hvor vigtigt det er at sikre vores folk, samfundet og miljøet. Der vil altid være plads til forbedringer, og disse omfavner vi selvfølgelig og inkorporerer dem løbende i vores “HSSE forpligtelser & politik”, for også i fremtiden at undgå skader og ulykker.

Vores ”HSSE forpligtelser & politik” afspejler vores værdier og måden at arbejde på.

Vores forpligtelser

Vi anser det som meget vigtigt at:

 • Vores mål om ”0 ulykker” fastholdes og efterleves. Dvs. at alle ulykker, skader og erhvervsbetingede sygdomme skal forhindres. Derudover ønsker vi at sikre vores ansatte mod at blive følelsesmæssigt eller mentalt skadet.

 • Beskytte miljøet ved at bruge materialer og energiressourcer effektivt og undgå unødvendig forurening og indvirkning på miljøet, samt at øge vores medarbejderes bevidsthed om at minimere skadelig påvirkning af miljøet.

 • Udnytte teknologi og vedligeholde udstyret på en sådan måde, at vi forhindrer at udsætte mennesker, samfund og miljø for risici.

 • Tilbyde et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle i DotBlue med hensigtsmæssige faciliteter og passende udstyr.

 • Identificere og analysere potentielle farer og sikkerhedstrusler og implementere sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at undgå, forhindre, kontrollere og begrænse beslægtede risici.

 • Fokus på datasikkerhed og opretholde fortrolige forhold, bl.a. for vores ansatte og kunder, ved at imødegå de risici der er, før de bliver et problem.

 • Bidrage til samfundet vi arbejder i, samt at respektere parter, som på den ene eller anden måde er involverede i vores arbejde.

 • Altid at respektere, acceptere og overholde vores partneres HSSE forpligtelser & politik på alle tidspunkter under udførelsen af vores arbejde.

 • Fremme de bedste praksisser og tage ansvar for at præstere og udvikle os i overensstemmelse med ovenfor nævnte mål.

 • HSSE forpligtelser & politik har samme vigtighed og værdi som andre forretningspolitikker og -aktiviteter udført af DotBlue. Alle i DotBlue er forpligtet at følge både vores samt vores kunders HSSE-politikker.

Registrering af afvigelser

Såfremt der sker afvigelser fra ovenstående – i form af ulykker, nærved-hændelser, observationer, datasikkerhed eller manglende overholdelse af gældende HSSE-politik – skal dette indberettes straks til DotBlue.

De 10 sikkerhedsregler

Som hjælp til at overholde vores forpligtelser, har vi 10 sikkerhedsregler.

Langt de fleste risici vil kunne imødegås, såfremt nedenstående 10 sikkerhedsregler følges:

Vores politik

DotBlue forpligter sig til:

 • Løbende at forbedre og opdatere HSSE forpligtelser & politik, samt sørge for at disse er i overensstemmelse med love og vedtægter og anvende passende standarder, der hvor lovgivning ikke er en mulighed.

 • At forbedre vores HSSE forpligtelser & politik i overensstemmelse med feedback fra vores ansatte, samarbejdspartnere og kunder.

 • At anvende HSSE forpligtelser & politik i alt arbejde udført i DotBlue regi.

 • At indgå i dialog med kunder og andre projektparter for at skabe den bedst mulige løsning for alle parter med hensyn til vores HSSE forpligtelser & politik.

 • At fremme en sund og sikker arbejdsgang / mentalitet. Ved at gøre dette, er vores team langt bedre rustet til at forhindre og undgå skader og ulykker i deres arbejde med kunderne.

 • At opfordre til og forvente at ansatte stopper arbejdet i situationer som vurderes usikre.

 • At forfølge målet om nul ulykker ved at gøre brug af vores erfaring.

DotBlue’s ledelse vil tilse implementeringen af denne politik. Vi forventer støtte fra alle ansatte, leverandører, partnere osv. med henblik på, at vores HSSE forpligtelser & politik vil forhindre skader og ulykker samt opretholde vores kunders tillid til virksomheden.

Senest opdateret December 2023

Kontakt os

Benyt vores kontaktformular og hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig med værdiskabende teknisk sikkerhed.

Vi vender tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.